Het Agathepark

De sigarenfabrikant Baars (Van de Victor Hugo sigaren) vierde op 30 september 1927 het 60-jarig bestaan van het bedrijf waar hij intussen zelf 40 jaar werkzaam was.
Een paar jaar daarvoor had de heer Kaars Sypesteyn een schenking gedaan waardoor in Krommenie een binnenbadhuis tot stand was gekomen. De heer Baars was enthousiast door dit idee en omdat hij veel sympathie voor de bevolking van Krommenie had, besloot hij om het voorbeeld van Kaars Sypesteyn te volgen. Zodoende schonk hij ter gelegenheid van zijn eigen jubileum 3000,- gulden als startkapitaal voor het Agathepark. Er bestond binnen de gemeente al jaren grote behoefte aan een plaats waar in de zomermaanden concerten en concoursen gehouden zouden kunnen worden. Zo kwam men in de twintiger jaren op het idee om een park aan te leggen.